همه می دانند که تغییرات ارزش دلار یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بازارهای مالی و مواد خام است. برای تنظیم درست ترکیب سبد دارایی لازم است تغییرات شاخص دلار در آینده، درک شود. در ..