به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، بیمه سامان به واسطه تایید تکنیکال و بنیادی وارد فاز صعودی شده و بازدهی خوب دو رقمی را با ریسک کم به همراه دارد