هفته نیمه‌تعطیل جاری زمان مناسبی برای رهگیری نوسان قیمت‌ها در بازارهای کالایی نیست اگرچه جریان غالب قیمتی را باید به سمت کاهش نرخ و رکودی نسبی ارزیابی کنیم. هنوز کاهش قیمت‌های جهانی در بازارهای کالایی به بازار داخلی سرایت نکرده ولی جریان غالب به جز در بازار پتروشیمی‌ها کاهشی است... کاهش نرخ در بازار فولاد شدیدتر از سایر بازارها بود اگرچه برتری عرضه بر تقاضا در کنار موجودی بالای انبارها جذابیتی برای رشد قیمت‌ها باقی نگذاشته..