بازارهای کالایی به شدت بی‌خبر هستند یعنی می‌توان رکود را به خوبی در این حوزه حس کرد... در بازارهای فولاد و کشاورزی میل به رشد قیمت‌ها اگرچه وجود داشت ولی خبری که بتواند قیمت‌ها را افزایشی کند مشاهده نشد اگرچه جرقه‌هایی از افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم... در بازار پلیمرها اما روند کلی بازارها مثبت است و شاید این بازارها را بتوان بهترین بازارها برای سودآوری در حوزه بازارهای کالایی به شمار آورد... بازار آتی زعفران هم کاهشی است اگرچه کاهش قیمت دلار را می‌توان در این بازار هم مورد رهگیری قرار داد...