شرکت طی گزارشات ماهانه اردیبهشت خود میزان فروش محصولات خود را ٢٣٨٢۵ عدد و به مبلغ ۴٢٧،٧٢۴ میلیون ریال اعلام نموده است که میانگین این ٢ماهه در مقایسه با سال مالی ٩٧ در مبلغ فروش ۴٨درصد رشد را نشان می‌دهد و این در حالی است که میزان فروش در حدود ٣٨درصد کاهش داشته است...