شرکت داروسازی‌ فارابی‌ (سهامی‌ عام‌) بزرگ‌ترین‌ و مدرن‌ترین‌ مجتمـع‌ داروسـازی‌ کشـور‌ است‌ که‌ به‌منظور تولید انبوه‌ فرآورده‌های‌ دارویی احـداث‌ و در دی‌ماه سال‌ ۱۳۷۱ مورد بهره‌برداری‌ قرارگرفته است...