بورس ٢۴ : اگرچه روزهای ابتدایی هفته همیشه رونق چندانی را در بازارهای کالایی شاهد نیستیم و این بار هم یک روز تعطیلی موجود در اواسط هفته آن هم در اواسط ماه رمضان به معنی کم‌رونقی بازارها بیش از حد انتظار است... بازار فولاد که با آرامش قیمتی همراه شده و خبر مهمی برای ارائه نداشت. بازار پتروشیمی اما روند افزایش نرخ خود را ادامه داده و باز هم احتمال رشد قیمت‌ها را مطرح می‌کند... بازار زعفران هم کاهشی است گویی به نوسان قیمت دلار به شدت بدبین است...