بازار امروز در ساعات اولیه بازار با افزایش در عرضه و همچنین کاهش تقاضا، شاهد روند نزولی در شاخص بودیم و این در حالی بود که شاخص کل هم‌وزن ...