شرکت پالایش نفت تبریز در آخرین گزارش سامانه کدال، صورت‌های مالی سال مالی ٩٧ حسابرسی نشده را منتشر نموده که در این گزارش سود خالص هر سهم خود را ۴١٩٣ ریال اعلام نموده و این در حالی است که در سال ٩۶ سود خالص هر سهم ١١٠٧ ریال گزارش‌شده بود که طی این سال رشد...