نکته قابل‌توجه دیگر در صورت‌های مالی در سال ٩٧، اظهارنظر مشروط حسابرس برای صورت‌های مالی ۶ماهه این بانک می‌باشد. از دلایل مذکور در گزارش حسابرس برای اظهارنظر مشروط را می‌توان موارد زیر را ذکر کرد...