شرکت سرمایه گذاری خوارزمی براساس آخرین گزارش، ارزش پرتفوی بورسی خود را ٢٠،١٠٨،٨٧٧ میلیون ریال اعلام نموده که...