در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه مطابق با انتظار زیر فشار عرضه های بیشتری قرار گرفت و تا حدودی چهره بازار سرخ شد اما حضور خریداران در قیمت های منفی نشان داد که بازار تمایل چندانی به ریزش نداشته و در نتیجه افت قیمت ها در قالب استراحت موقت است. این وضعیت به وضوح نشان می دهد که جنس اصلاح بازار تفاوت های زیادی با اصلاح یا ریزش مهر ماه سال گذشته دارد. تنها نکته نگران کننده‌ای که وجود دارد، کاهش ...