در همین راستا طی چند هفته اخیر در وزارت نفت، شیوه نامه‌ای تنظیم و از سوی وزیر نفت نیز ابلاغ شد و شرکت ملی نفت این آمادگی را دارد که به تناسب تقاضا بورس عرضه بیشتری را داشته باشد...