سنگ‌آهن یکی از مهم‌ترین سنگ‌های معدنی و ماده‌ای استراتژیک محسوب می‌شود که ایران در سال ٢٠١٧ با داشتن ذخایر غنی آن جزو ١٠ کشور مهم در این زمینه بوده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به اکتشافات اخیر ذخایر سنگ‌آهن در ایران در سال ٢٠١٨ ، شاهد ارتقا رتبه ایران در این فهرست باشیم. میزان ذخایر قطعی سنگ‌آهن کشور ٢.٨ میلیارد تن برآورده شده است...