به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، وتوسم به دلیل ارزش ذاتی بالا و در پیش بودن گزارشات عملکرد مثبت و رسیدن به سود قابل توجه در کف قیمتی و با توجه به عدم رشد سیگنال خرید پر بازده ای صادر کرد