در روزهای اخیر وضعیت بازارهای مالی و مواد خام برخلاف پیش بینی ها، منفی بوده و حالا این سوال مطرح است که شرایط در آینده به چه شکل درخواهد آمد. این پرسش اهمیت بالایی دارد و در مطلب حاضر ضمن اشاره به ..