بازارهای کالایی با سایر بازارهای مالی امروز مخالف هم رفتار کردند... در بازار فولاد و یا پلیمرها اگرچه جرقه‌هایی از رشد قیمت‌ها به ثبت رسید ولی در کل بازارهایی با ثبات را شاهد بودیم... مخالف این شرایط در بازارهای مالی زعفران شاهد صف خریدهای قدرتمندی بودیم ، یعنی هم بازار گواهی سپرده و هم بازار آتی زعفران هر دو در یک فاز صعودی مشهود مورد معامله قرار گرفتند... این وضعیت را باید اندکی مبهم در نظر گرفت آن هم در شرایطی که واقعیت‌ها اغلب در بازارهای کالایی قابل مخفی شدن نیستند و زیرپوست بازارها را می‌توان ساده‌تر تشخیص داد...