بازار امروز با عرضه های سنگین معامله گران مواجه بود. طی معاملات امروز شاخص با کاهش ٣.۵٣درصدی مواجه شد و به ٢٠٨١٩۶.٧۵ واحد رسید ، با این‌حال شاخص در کمترین مقدار خود به ٢٠٧٩۶۶.۵٣ واحد نیز رسیده بود که با آرام شدن بازار در ساعات پایانی، شاخص نیز با روند صعودی کمی همراه شد...