در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته با گذر از یک ساعت ابتدایی، «از سرعت رشد خود کاهید ... !» در گزارش قبلی به این نکته اشاره شد که شتاب رشد بازار منطقی نیست و بهتر است کمی در این نقاط شاهد اصلاح، حتی بصورت زمانی در راستای کف‌سازی برای جهش بعدی باشیم. فرض کنید، یک دونده قصد دارد مسافت ٢٠ کیلومتری را بدود. شک نکنید اگر بخشی از این مسیر را با سرعت بالا بدود، نفس کافی برای رسیدن به نقطه پایانی نخواهد داشت. به نظر بازار هم همین شرایط را دارد و ادامه رشد با سرعت بالا، سبب تخلیه انرژی و تخریب روند خواهد شد. تجربه رشد دوره های رونق ثابت کرده که معمولا ...