در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که روند صعودی شتابدار بازار سرمایه ادامه دارد ... ! بورس تهران روز گذشته با ثبت یک جهش دیگر از مقاومت ٢٢٢ هزار واحد گذر کرد و رشد حدود ٢ درصدی را برجای این گذاشت. روند صعودی بازار در شرایطی ادامه دارد که بازارهای جهانی در روزهای پایانی هفته اخیر، با فشار عرضه روبرو شدند. بنابراین می‌توان گفت بی ارزش شدن ریال و تورم افسارگسیخته شکل گرفته در اقتصاد کشور، بیشترین نقش را در حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه دارد. قصد منفی بافی و یا اعتقاد به ریزش بورس نداریم اما ...