می‌توان گفت که این سهام از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته است و این خود فرصت سرمایه‌گذاری مناسبی برای معامله گران و فعالان بازار به وجود آورده است چرا که با NAV برابر....