درنهایت با در نظر گرفتن سود سهام شرکت‌های ملی کشت و صنعت و دام‌پروری پارس، مدیریت توسعه نگاه پویا، گروه توسعه هنر ایران و سیمرغ طبق اطلاعات شرکت به مبلغ ٣٠١٧ میلیون ریال، با توجه به محاسبات انجام‌شده فوق NAV هر سهم این شرکت در حدود...

بورس24: طی روز معاملاتی چهارشنبه مورخ 11-2-98 شاهد فروش در سقف قیمتی از طرف عرضه‌کنندگان بودیم که باعث ایجاد روندی مثبت در این نماد شد. طی این روز 18.982 میلیون سهم مورد معامله قرار گرفت درحالی‌که میانگین حجم معاملات برای این سهم طی ماه گذشته تنها 8.565 میلیون سهم بوده است. از معاملات این روز 60درصد از سهام عرضه‌شده توسط اشخاص حقوقی خریداری شد و در طرف عرضه معامله گران حقوقی سهم 38درصدی داشته و اکثر عرضه کنندگان معامله گران حقیقی این شرکت بودند.

بر اساس قیمت‌ها طی سال جاری یعنی از اوایل فروردین تا کنون، رشد قیمت در این نماد تنها 13درصد بوده و بیشتر افزایش قیمت در این نماد مربوط به اسفندماه سال 97 می‌باشد و این در حالی است که میزان رشد بازار طی این دوره در حدود 23 درصد بوده است. شاید بتوان دلیل افزایش قیمت‌های اخیر در سهام را به دلیل عقب افتادن از روند بازار طی سال 98 دانست چرا که با توجه به ماهیت شرکت یعنی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بازار، رشد در سایر شرکت‌ها باعث افزایش در خالص سرمایه‌گذاری‌های شرکت می‌شود.

طی گزارش ماهانه فعالیت، بیشترین سرمایه‌گذاری در گروه مواد و محصولات پتروشیمی با 23درصد سرمایه‌گذاری در این گروه بوده که طی سال جاری در حدود 19درصد رشد را نشان می‌دهد.

بیشترین سرمایه‌گذاری در درجه دوم در گروه املاک و مستغلات با 17درصد از سرمایه‌گذاری‌های شرکت می‌باشد. در این گروه نیز طی سال جاری شاهد رشد 31درصدی شاخص بوده‌ایم.

حال با توجه به اطلاعات ارائه‌شده شرکت، میزان سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و بهای تمام‌شده هریک به‌صورت ذیل می‌باشد:

شرح سرمایه‌گذاری

پذیرفته‌شده در بورس

خارج از بورس

جمع سرمایه‌گذاری‌ها

تعداد شرکت

بهای تمام‌شده

ارزش بازار

تعداد شرکت

بهای تمام‌شده

تعداد شرکت

بهای تمام‌شده

درصد به کل

کشاورزی دام‌پروری و خدمات وابسته به آن

1

120463

987634

0

0

1

120463

0.36

انواع فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی

3

5089509

8716527

3

72316

6

5161825

15.24

محصولات کاغذی

1

1

0

1

0

2

1

0

مواد و محصولات شیمیایی

5

7151790

28304513

3

635774

8

7787564

22.99

لاستیک و پلاستیک

1

904940

3883934

0

0

1

904940

2.67

تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری

2

4017101

8790395

3

12631

5

4029732

11.9

ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی

1

2361308

8152628

1

400

2

2361708

6.97

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

3

3651195

6715394

15

2242684

18

5893879

17.4

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

1

140848

145511

4

5669738

5

5810586

17.15

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

1

23524

270858

1

0

2

23524

0.07

منسوجات

0

0

0

6

133369

6

133369

0.39

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

0

0

0

2

55970

2

55970

0.17

اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی

0

0

0

3

878231

3

878231

2.59

ماشین‌آلات و تجهیزات

0

0

0

3

64767

3

64767

0.19

محصولات چوبی

0

0

0

2

4883

2

4883

0.01

ساخت محصولات فلزی

0

0

0

1

0

1

0

0

سایر صنایع

0

0

0

0

545797

0

545797

1.61

سایر فعالیت‌ها

0

0

0

1

100000

1

100000

0.3

جمع

19

23460679

65967394

49

10416560

68

33877239

100

بر اساس گزارش‌های ماهانه پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ 11/2 در حدود 60درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های شرکت را تشکیل می‌دهد که ترکیب آن به صورت زیر می‌باشد:

نام شرکت

شرکت سرمایه پذیر

سهام شرکت سرمایه پذیر

سرمایه

ارزش اسمی هر سهم (ریال)

درصد مالکیت

بهای تمام‌شده

ارزش بازار

بهای تمام‌شده

قیمت

پتروشیمی اراک

8064000

1000

50.25

6266777

28624458

1546

7064

توسعه صنایع بهشهر

8250000

1000

43.19

5089506

10365276

1428

2909

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان

4800000

1000

90.84

4017098

8799126

921

2018

سرمایه‌گذاری توسعه ملی

4500000

1000

65.47

3246869

5992469

1102

2034

ایران ترانسفو

3750000

1000

34.5

2361308

8613788

1825

6658

گروه صنعتی بارز

2526500

1000

32.3

904940

4772316

1109

5848

سرمایه‌گذاری شفا دارو

1179430

1000

13.9

546671

959217

3335

5851

سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران (سنا)

2441100

1000

14.95

365041

1671811

1000

4581

گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان

20000000

1000

0.68

283997

271728

2102

1998

سرمایه‌گذاری مسکن

5500000

1000

2.03

140848

148941

1260

1334

شرکت ملی کشت و صنعت ودامپروری پارس

325340

1000

29.64

120463

969419

1249

10053

بانک پارسیان

23760000

1000

0.06

39285

24663

2905

1730

دوده صنعتی پارس

474522

1000

12.9

28070

332144

459

5426

سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

81500000

1000

0.02

26275

42445

1476

2604

بورس کالای ایران

1240000

1000

2

23524

365602

949

14742

قند نقش‌جهان

139000

1000

0

3

9

3000

10331

کاشی اصفهان

150000

1000

0

3

5

1592

1592

بسته‌بندی پارس

30000

1000

0

1

0

865

1400

دشت مرغاب

53453

1000

0

0

14

0

46160

جمع

     

23460679

71953430

   

در جدول فوق برای محاسبه ارزش هر سهم از آخرین قیمت‌ها استفاده‌شده که بر این اساس NAV هر سهم از پرتفوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در حدود 4428 ریال می‌باشد. حال در رابطه با شرکت‌های غیر بورسی با توجه به معاملات اندک این شرکت‌ها نمی‌توان عدد دقیقی برای ارزش هر سهم این گونه شرکت‌ها در نظر گرفت. با این حال با توجه به سود اعلامی هر سهم برای این گونه شرکت‌ها و همچنین نسبت P/E بازار که در حدود 6 برآورد شده است، می‌توان با در نظر گرفتن ریسک نقدینگی برای سهام، این نسبت را در حدود 5در نظر گرفت و ارزش تقریبی پرتفوی شرکت را برای شرکت‌های غیر بورسی محاسبه نمود. با توجه به مفروضات فوق، ارزش پرتفوی در حدود 46830 میلیارد ریال برآورد شده است. در این محاسبه برای شرکت‌های با EPS منفی و شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها در کدال منتشر نشده است برای احتیاط بیشتر در محاسبات، بهای تمام‌شده به‌عنوان ارزش بازار در نظر گرفته‌شده است. در این صورت NAV هر سهم شرکت از این محل در حدود 2882 ریال برآورد شده است.

نام شرکت

شرکت سرمایه پذیر

سهم

سرمایه

ارزش اسمی

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام‌شده

بهای تمام‌شده

EPS

سرمایه‌گذاری در املاک

1

1

24

0

4267887

1.77829E+11

 

بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی

1400000

1000

1399976188

100

1401021

1001

8

سرمایه‌گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار

1000000

1000

999999900

100

1004011

1004

8000

لیزینگ سرمایه‌گذاری بانک ملی

1000000

1000

499998000

50

500798

1002

38

اوراق مشارکت خارج از بورس

1

1

400000

40

400000

1000000

 

صنایع پتروشیمی بین‌الملل قشم (حق تقدم)

1308712

1000

395190081

30.2

395190

1000

 

شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه

1500000

1000

250000000

16.67

250000

1000

 

صنایع پتروشیمی بین‌الملل قشم

1308712

1000

122000000

9.32

240584

1972

 

اوراق اسناد خزانه اسلامی

89000000

1000000

191263

0.21

171922

898877

 

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردان توسعه ملی

561086

2805432

160000

80

160000

1000000

1730000

شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه (حق تقدم)

1500000

1000

125000000

8.33

125000

1000

 

گروه توسعه هنر ایران

850000

1000

100000000

11.76

100000

1000

3500

توسعه بین‌الملل تجارت ملی

124000

1000

89999647

72.58

90000

1000

 

توسعه کشت و صنعت ملی

50000

1000

48545977

97.09

65841

1356

 

کارخانجات مخمل وابریشم کاشان

147270

1000

58781244

39.91

58659

998

160

ایران پوپلین

108949

1000

49012766

44.99

56931

1162

530

داده ورزی سداد

1500000

1000

60000000

4

55960

933

 

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

25696206

2034926

44469

0.35

50176

1128337

16066051

کمپرسور سازی ایران

60000

1000

37066193

61.78

41670

1124

 

مدیریت توسعه نگاه پویا

5000

1000

4999990

100

26862

5372

3197

کار آفرینان سبز خلیج‌فارس

1000

1000

999998

100

21630

21630

4382

توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق

24000

1000

18959900

79

19900

1050

 

مجتمع تولیدی چینی مقصود

25000

1000000

8750

35

12200

1394286

 

ملی ریسباف

5500

10000

549999

100

7777

14140

 

BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)

7068

2356000

3000

100

7068

2356000

 

فرش پارس

92473

1000

5747739

6.22

6775

1179

 

سیمرغ

1300000

1000

190450040

14.65

6031

32

757

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

267297

3171798

5000

5.93

5000

1000000

2724000

تجهیزات مدارس ایران

11000

10000

385000

35

4719

12257

 

کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر

115786

1000

319364

0.28

3197

10011

 

صنایع پوشش ایران

16000

1000

265064

1.66

2281

8605

 

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

27806193

1009188

1539

0.01

1539

1000000

1008000

امتیاز تسهیلات مسکن

1

1

2234

0.22

1354

606088

 

صنایع کاشان

6800

10000

98586

14.5

946

9596

 

آزادراه تبریز ارومیه

1200

1000

599900

49.99

600

1000

5005

توسعه مدیریت ارتباطات سبز

1000

1000

500000

50

500

1000

 

مصرف کارگران کشاورزی ودامپروری اورین دشت

1563

10000

31250

19.99

444

14208

 

فیوز سازی ایران

2200

10000

27000

12.27

400

14815

 

گچ تهران

5000

1000

128063

2.56

377

2944

 

سرمایه‌گذاری توسعه استان همدان

19500

1000

287500

1.47

230

800

25761

صنایع چوبی ایران

1171

10000

11659

9.96

164

14066

 

موسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران

3220

1000

16000

0.5

80

5000

 

چینی‌سازی البرز

10000

1000

13830

0.14

54

3905

 

کارگزاری بانک ملی ایران

350000

1000

35000

0.01

20

571

 

پرداخت الکترونیک سداد

200000

10000

1000

0.01

10

10000

 

پالایش گاز خارک

1

1000

60

6

0

0

 

صرافی ملی ایران

40000

1000

200

0

0

0

 

کارتن پارس

8000

1000

349

0

0

0

 

صنایع بسته‌بندی مشهد

51891

1000

1000

0

0

0

54

سایر شرکت‌های خارج از بورس

1000

1000

0

0

545797

0

 

سپرده‌های بانکی

0

0

0

0

304955

0

 

جمع

       

10416560

   

درنهایت با در نظر گرفتن سود سهام شرکت‌های ملی کشت و صنعت و دام‌پروری پارس، مدیریت توسعه نگاه پویا، گروه توسعه هنر ایران و سیمرغ طبق اطلاعات شرکت به مبلغ 3017 میلیون ریال، با توجه به محاسبات انجام‌شده فوق NAV هر سهم این شرکت در حدود 7310 ریال برآورد می‌شود که با در نظر گرفتن قیمت بازار در آخرین روز معاملاتی در روز چهارشنبه مورخ 11/2 برابر 3857 ریال، نسبت P/NAV سهام این شرکت در حدود 0.53 می‌باشد.

شرکت

سال مالی شرکت

تاریخ مجمع

تعداد سهام

سرمایه

درصد مالکیت

درآمد هر سهم

درآمد نقدی هر سهم

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

96420396

325340

30

879

750

مدیریت توسعه نگاه پویا

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۱/۲۰

4999990

5000

100

3197

2000

گروه توسعه هنر ایران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

100000000

850000

12

260

78

سیمرغ

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

190450040

1300000

15

993

189

جمع

   

391870426

2480340

157

5329

3017

قابل‌ذکر است که شرکت در راستای اجرای بندهای 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، قصد دارد برخی از سهام شرکت‌های رد دیونی خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. بر اساس ماده 16 و 17 این قانون، شرکت‌های موضوع این قانون باید سالانه حداقل 33درصد از اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و سرقفلی را که در تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درامده است، به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار نمایند. منظور از شرکت‌های تابعه در این قانون شرکت‌های هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50درصد سهام آن باشند یا اکثر اعضا هیئت‌مدیره را تعیین کنند. همچنین طی این قانون شرکت‌ها باید سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار نمایند.


نظرات

  • کاربر شماره ۵۸۹۸۰

    بادرود، تشکر از گزارش جامع ،کاش که درمورد سود 97 هم و حاشیه آن برآوردی میفرمودید.

    ۱۳۹۸/۲/۱۴ - ۲۱:۱۹