٢٧ فروردین ماه ، پس از عبور شاخص از سقف تاریخی ،تحلیل نموداری نماگر بازار به روی خروجی سایت قرار گرفت. در آن مقطع اشاره داشتیم که شاخص کل می تواند تا حوالی ٢٢٠ هزار واحد رشد داشته باشد که این اتفاق در کوتاهترین زمان ممکن افتاد!