در گزارشی که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده است بیان می کند تعداد آپارتمان هایی که در این ماه نسبت به اسفند سال ٩٧ در مناطق شهری تهران فروخته شد به یک سوم کاهش پیدا کرده در حالی که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در همین مدت ٢.١ درصد افزایش از خود نشان می دهد... هر چند عدد رشد قیمت مسکن در نخستین ماه سال در بررسی های میدانی بیش از این ٢.١ درصد است...

بورس 24 : جزئیات جدیدترین گزارش از تحولات بازار مسکن شهر تهران چگونی صعود قیمت ها و نزول معاملات در فروردین ماه سال جدید را مشخص کرد.

این گزارش که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده است بیان می کند تعداد آپارتمان هایی که در این ماه نسبت به اسفند سال 97 در مناطق شهری تهران فروخته شد به یک سوم کاهش پیدا کرد در حالی که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در همین مدت 2.1 درصد افزایش از خود نشان داد.

هر چند عدد رشد قیمت مسکن در نخستین ماه سال در بررسی های میدانی بیش از این 2.1 درصد است و در برخی مناطق رشد نرخ آپارتمان به 5 درصد هم می رسد!

از مجموع 3 هزار و 423 واحد مسکونی معامله شده در تهران طی فروردین ماه امسال،‌ آپارتمان های حداکثر 5 سال ساخت که در بازار به آن ها نوساز گفته می شود با سهم 40 درصدی بیشترین سهم را در مقایسه با سایر گروه های سنی املاک مسکونی به خود اختصاص دادند.

سهم واحدهای نوساز از کل معاملات مسکن در تهران در ماه فروردین 98 به اندازه 2.5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال ساخت (خانه های میان سال) و همچنین واحدهای بیش از 15 سال ساخت افزوده شده است. سهم واحدهای با عمر بنای 6 تا 10 سال ساخت در معاملات مسکن فروردین امسال به 17.9 درصد افزایش یافت اما سهم آپارتمان های با عمر بنای 11 تا 15 سال ساخت از 15.9 درصد کل به 17.4 درصد رسید.

گزارش بانک مرکزی از توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نیز حاکی است: از میان مناطق 22 گانه منطقه 5 که مملو از آپارتمان های نوساز و کم سن ریزمتراژ است با سهم 16.5 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 10 و 8 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71 درصد از کل تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در شهر تهران طی فروردین امسال مربوط به 10 منطقه (به ترتیب مناطق 5، 4،‌2، 10، 14، 15، 7، 8، 1 و 3) بوده و 12 منطقه مابقی شهر تهران سهم نزدیک به 28 درصدی از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند.

رتبه گرانترین منطقه در بازار مسکن تهران کماکان در اختیار منطقه یک است. در این منطقه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 24 میلیون و 280 هزار تومان رسید. ارزانترین منطقه نیز منطقه 18 بوده است که متوسط قمیت واحدهای فروخته شده در آن در ماه گذشته 4 میلیون و 800 هزار تومان بوده است.

قیمت مسکن در منطقه یک تهران 109 درصد و در منطقه 18 نزدیک به 85 درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش از خود نشان می دهد.

بر اساس این گزارش خانه هایی که در منطقه 18 (یک منطقه صنعتی و ضعیف شهر) در ماه گذشته خرید و فروش شدند با قیمت میانگین کل شهر تهران در سال 97 به دست خریداران رسیدند.

سال گذشته متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به نزدیک 5 میلیون تومان در مترمربع رسید.

بررسی بورس 24 حاکی از آن است : در حال حاضر آپارتمان های با قیمت متری 6 تا 7.5 میلیون تومان بیشترین سهم را از معاملات ماهانه دارد. ماه گذشته 13 درصد خانه های فروخته شده در تهران در گروه قیمتی قرار داشتند. بعد از آن خانه های با قیمت 7.5 تا 9 میلیون و 4.5 تا 6 میلیون تومان در مترمربع بیشترین سهم را دارند که به ترتیب 12 و 10 درصد سهم آنها برآورد می شود.

از هر 100 واحد مسکونی به فروش رسیده در تهران 4 واحد قیمتی بیش از 25 میلیون تومان در مترمربع دارد.قدرت خرید وام های مسکن موجود در بازار برای این آپارتمان ها کاملاً از بین رفته است. با وام 60 میلیون تومانی کمتر از 3 مترمربع از این خانه ها را می شود خریداری کرد!

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی می گویند یک بازار مسکن کارآمد بازاری است که با کمک تسهیلات خرید بتوان حداقل بهای نیمی از مساحت یک خانه را تامین کرد.

دولت امسال هیچ برنامه ای برای افزایش سقف وام مسکن ندارد. قدرت خرید وام مسکن در فاصله پارسال تا امسال نصف شد. در این میان بیشترین آسیب را خانه اولی ها دیدند. وام خانه اولی ها اگر چه 160 میلیون تومان است اما بودجه نقدی آنها که تکمیل کننده وام مسکن است، خیلی کمتر از بودجه نقدی سایر متقاضیان خرید خانه است.