به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، وآفری هم به دلیل ورود به موقعیت خرید با اهداف صعودی بالا از دید تکنیکال و بنیادی سیگنال خرید خوبی را صادر کرد