در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه پس از رشد دامنه دار هفته‌های اخیر، روی دیگر سکه را نشان داد و همین عامل موجب شد تا پس از رشد ۵ پله‌ای دقایق ابتدایی، شاهد فشار جدی عرضه ها باشیم تا جایی که بسیاری از نمادها از قیمت‌های درصد مثبت با دنده معکوس به دامنه منفی رسیدند اما نکته مهم این بود که طرف تقاضا به سرعت از قیمت های منفی استقبال نمود و بازار به سرعت به تعادل رسید. به نظر ٣ دلیل درخصوص ...