صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید با NAV معادل ١٣،۴٩۵ ریال توانسته سود ۵.٣ درصد را برای سهامداران به ارمغان آورد؛ پس از مفید صندوق های یکم اکسیر فارابی، سهم آشنا، سپهر اول...