در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار چهارشنبه فراتر از سطح انتظار ظاهر شد تا عملا نگرانی ها از بابت خروج نقدینگی منتفی شود. به نظر چند عامل در این وضعیت موثر بوده است. اول اینکه هر خبر منفی که می توانست بازار را به زیر بکشد منتشر شد و دیگر خبری نمانده که بازار انتظارش را نداشته باشد. دوم بحث پول داغ و تورم سنگین است که نشان می دهد قیمت سهام نسبت به تورم شکل گرفته رشد با اهمیتی نداشته و سوم رسیدن گزارش ...