بازار سرمایه در ادامه تشدید عرضه های روز دوشنبه ناشی از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت هشت مشتری نفت ایران، با فشار فروش روبرو شد؛ با این وجود، شدت فروش چندان بالا نبود که بتوان رفتار معامله‌گران را به هیجانی‌زدگی تعبیر کرد. این مدل اصلاح دقیقا همان مدل اصلاحی است که مورد نظر ما بود. یعنی بازار پس از یک دوره روند افزایشی، فاز اصلاحی به خود گرفته و در این مسیر معامله گران رفتار منطقی (به دور از احساسات) را در پیش گرفتند. به نظر مدیریت سازمان بورس در حوزه اعتباردهی مشتریان کارگزاری‌ها از یکسو و انتظارات تورمی، عاملی برای فاصله گرفتن معامله گران از رفتار هیجانی بوده است. البته یک نکته منفی مهم در بازار روز گذشته وجود داشت و آن هم این بود که ...