خرس امروز بازار منطقی عمل کرد. حجم معاملات با وجود بازگشایی "وبصادر" کاهش داشت و علاوه بر این شاهد شکل گیری صف فروش های سنگین و هیجانی نبودیم. و این همان سبک اصلاح قاعده مندی است که در انتظارش بودیم. این اصلاح میتواند چند روزی ادامه دار باشد اما احتمالا عمق آن زیاد نباشد... از بعد تکنیکالی احتمال اصلاح شاخص کل تا سقف تاریخی سابق خود در مهر ماه یعنی با ١٩٧ هزار واحد هم وجود دارد...