قدرت‌نمایی خریداران در شروع معاملات روز گذشته سبب شد تا شاخص کل در دقایق ابتدایی با ثبت رشد ٢.۵٠٠ واحدی آغاز به کار کند اما ٣ عامل: رسیدن خبر احتمال عدم تمدید معافیت برای خریداران نفت ایران، جدی شدن بحث عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد «تاصیکو» در کنار در سود بودن طیف وسیعی از معامله گران موجب شد تا به مرور شاهد عقب نشینی سمت تقاضا و تشدید فشار عرضه در کلیت بازار باشیم؛ تا جایی که صفوف خرید اکثر نمادها عرضه و حتی قیمت پایانی بسیاری از نمادها از دامنه مثبت به دامنه منفی رسید. به نظر بازار نیاز به یک استراحت مقطعی داشت. در گزارش اخیر هم به این مساله اشاره شد که بازار برای تداوم روند صعودی نیاز به دست به دست شدن و اصلاح قیمتی و زمانی دارد. حال می بینیم که عواملی بیرونی، به نوعی مانع از تداوم روند صعودی شده و بحث اصلاح بازار تائید شده است. برخی معتقدند عدم تمدید ...