امروز شاهد صف خرید نه‌چندان سنگین برای هلدینگ سیمان فارس و خوزستان بودیم که دنباله‌رو افزایش قیمت‌های اخیر این سهم بود و این در حالی است که طی اطلاعیه شفاف‌سازی که امروز در ساعت ١١:۴۶ انتشار یافت شرکت اعلام نموده است که...