به نظر می رسد رکورد شکنی های این صندوق اکنون پس از عبور از مرز ٢ میلیون تومانی برای هر واحد...

بورس24: صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی از آذرماه سال 88 فعالیت خود را آغاز و تا به امروز (3,435 روز کاری) بازده 1933.7% را کسب کرده است. ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری این صندوق (NAV) 20,337,467 ریال می باشد که در میان صندوق های فعال سرمایه گذاری در سهام رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر بیش از 60 درصد از ترکیب دارایی های صندوق (مطابق با نمودار) به سهام اختصاص دارد.

یکم اکسیر فارابی طی یکسال گذشته با ثبت بازدهی 161.34% توانسته است در میان پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام قرار گیرد. کسب سود بیش از 20 درصد طی یکماه گذشته و بازده 7.49 درصد در 7 روز کاری گذشته از جمله دستاوردهای این صندوق می باشد و به نظر می رسد رکورد شکنی های این صندوق اکنون پس از عبور از مرز 2 میلیون تومانی برای هر واحد ادامه دار باشد.