اینجا هم پیشنهادهای کم ریسک پیش روی شماست و هم پر ریسک های بازار... اوراق با درآمد ثابت هم به شما پیشنهاد می شود و «تلنگر» هایی که باید فقط آن ها را بخوانید! در هفته گذشته دو سهم در سبد بنیادی به کاربران معرفی شد : سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد «شیران» ۵٨۵ تومانی که بازدهی ١٠ درصدی را به همراه داشت و همچنان گزینه بنیادی خوبی برای نگه داری با هدف ٧٠٠ تومان به شمار می رود و تولی پرس با نماد «شتولی» که با نرخ ١۶۵ تومان معرفی شد و اینک با رشد به قیمت های ٢١٢ تومان ، بازدهی حدود ٣٠ درصدی را به ثبت رسانده است.چون سهم به تارگت اولیه اعلامی نزدیک شده فروش در نرخ های کنونی و اصطلاحا «سیو» سود توصیه می شود...