بورس ٢۴ : میل به رشد قیمت‌ها اگرچه در بسیاری از بازارها هنوز وجود دارد ولی برای رشد قیمت‌ها مردد است... این ویژگی را باید بسیار مهم ارزیابی کرد آن‌هم در شرایطی که در بازار سهام و دلار هم چیزی شبیه به این وضعیت حاکم شده و می‌توان تردید برای رشد قیمت‌ها را در اکثر بازارها مشاهده کرد... بازار پلیمرها امروز هم عجیب ظاهر شد و با وجود پتانسیل رشد قیمت‌ها ، ولی بازار آزاد با عدم رشد نرخ همراه شد و یک روز کاهشی در این بازار به ثبت رسید... امروز شمش سلف عرضه شده توسط ذوب آهن پاسارگاد با قیمت پایانی ٣٨۴٠ تومان مورد معامله قرار گرفت که نشان می‌دهد نوسان قیمت‌ها در بورس کالا اگرچه با فراز و فرودهایی همراه است ولی در نهایت میل به افت نرخ را می‌توان مشاهده کرد. سبد میلگرد هم ۴٢۴٧ تومان مورد معامله قرار گرفت که این دو کالا به گونه‌ای معامله شد که نشان دهد بازار با رونق تقاضا همراه نیست...