بورس ٢۴ : نوسانات قیمت هر فقره اوراق مسکن در روزهای گذشته از سال جدید، در حول و حوش ۵٠ هزار تومان محدود شد... اوراق وام مسکن سال گذشته بیش از ٧٠ هزار تومان در ماه های نیمه اول و بیش از ۶٠ هزار تومان در ماه های نیمه دوم قیمت داشت و با این نرخ بین دارندگان حساب ممتاز و متقاضیان خرید امتیاز وام مسکن مبادله می شد. اما در شروع سال جدید قیمت اوراق با ١٨ درصد کاهش وارد کانال ۴٠ هزار تومان شده است...

بورس 24 : نوسانات قیمت هر فقره اوراق مسکن در روزهای گذشته از سال جدید، در حول و حوش 50 هزار تومان محدود شد.

اوراق وام مسکن سال گذشته بیش از 70 هزار تومان در ماه های نیمه اول و بیش از 60 هزار تومان در ماه های نیمه دوم قیمت داشت و با این نرخ بین دارندگان حساب ممتاز و متقاضیان خرید امتیاز وام مسکن مبادله می شد. اما در شروع سال جدید قیمت اوراق با 18 درصد کاهش وارد کانال 40 هزار تومان شده است.

هر چند برخی رسانه ها قیمت 49 تا 51 هزار تومان برای خرید و فروش هر فقره اوراق در روزهای اخیر را نرخ بی سابقه برای آن عنوان می کنند اما سابقه قیمتی اوراق مسکن یا همان تسه های معامله شده در فرابورس طی سال های گذشته حکایت از آن دارد که در رکود ملکی دوره قبل نیز اوراق حتی با قیمت 39 هزار تومان نیز در برخی روزها و ماه های سال بین خریدار و فروشنده مبادله شده است.

در تهران متقاضیان خرید خانه حداکثر 60 میلیون تومان وام با اوراق می توانند دریافت کنند. برای این میزان وام لازم است متقاضی نسبت به خرید 120 فقره اوراق مسکن از شعب بانک مسکن یا فرابورس اقدام کند.

سال گذشته برای خرید این تعداد اوراق لازم بود نزدیک به 8 میلیون تومان هزینه شود اما اکنون قیمت خرید و فروش اوراق به 6 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

وام اوراق مسکن نرخ سود 17.5 درصدی دارد و به خانه های با عمر بنای تا 20 سال ساخت از زمان پروانه ساختمانی صادره تعلق می گیرد.

البته خریداران مسکن در بافت فرسوده بخاطر امتیازی که دولت و سیستم بانکی برای این محدوده از شهرها در نظر گرفته است می توانند وام اوراق خرید مسکن را با نرخ سود 16 درصد دریافت کنند.

روند نوسانات قیمت اوراق مسکن در سال های گذشته یک واقعیت را بازگو می کند که توجه به آن به نفع خریداران آتی مسکن خواهد بود.

در سال های گذشته بعد از هر بار افزایش وام مسکن با تصویب شورای پول و اعتبار در بازار اوراق مسکن تقاضا برای خرید امتیاز وام مسکن افزایش پیدا کرده و این افزایش تقاضا بر قیمت فروش اوراق تاثیر گذاشته است.

قیمت اوراق مسکن یکسال پس از افزایش سقف وام خرید مسکن از 35 میلیون به 60 میلیون تومان حدود 62 درصد افزایش پیدا کرد و بهای هر فقره اوراق از حدود 40 هزار تومان به 62 هزار تومان رسید.

حتی در زمان هایی که معاملات خرید و فروش مسکن رونق می گیرد قیمت اوراق مجدداً افزایش پیدا می کند.

قیمت اوراق وام مسکن در دو سه سال اخیر حتی به 100 هزار تومان هم رسید.

الان قیمت اوراق چون که هم معاملات مسکن در رکود است و هم ارزش وام در برابر قیمت ها کاهش شدید پیدا کرده است به اندازه نصف زمان رونق پیشین معاملات است.

اکنون با توجه به اینکه احتمال دارد در ماه های آتی تصمیمات تازه ای برای وام خرید مسکن اخذ شود بهتر است افرادی که قصد خرید در ماه های آینده را دارند از قیمت های فعلی اوراق بهره برداری کنند و اوراق بخرند.

اوراق وام خرید مسکن از زمان انتشار 2 سال اعتبار دارد و تاریخ اعتبار اوراق نیز بر روی آن درج شده است.

متقاضیان آتی خرید مسکن ابتدا باید نسبت به اعتبار حداقل یکساله اوراق اطمینان پیدا کنند و سپس با خرید آن منافع هر نوع افزایش احتمالی قیمت اوراق در آینده را برای خود تصاحب کنند.

اوراق وام مسکن جنبه سرمایه گذاری نیز دارد.

این اوراق یک نرخ سود اسمی دارد که معادل سود کوتاه مدت شبکه بانکی است و یک نرخ سود واقعی دارد که در ازای قیمت فروش اوراق معلوم می شود.

دو سال پیش که وام اوراق مسکن ارزش خوبی در مقایسه با قیمت خانه ها داشت سرمایه گذاران بازار اوراق 21 تا 22 درصد از محل سپرده گذاری در حساب مربوطه، دریافت اوراق و فروش آن در فرابورس سود به دست می آوردند.