افزایش قیمت در حوزه آهن اسفنجی یقینا باعث خواهد شد تا تامین کنندگان قراضه نیز به عنوان جایگزین این ماده تولیدی بر رشد قیمت های خود اصرار ورزند. در نهایت، این افزایش ها در قیمت محصول نهایی منعکس شده و تاثیر مستقیم خود را بر بهای مصرف کننده خواهد گذاشت... از این رو، به نظر می رسد الزام مجدد عرضه آهن اسفنجی به قیمت پایه مصوب وزارتخانه در آینده ای نزدیک مسئله ی دور از ذهنی نباشد...

در حالی که وزارت صمت عرضه آهن اسفنجی را از بورس کالا حذف نمود تا معاملات این کالا به صورت آزاد میان خریدار و فروشنده انجام شود، این روزها قیمت های سرسام آوری از این نهاده تولید شنیده می شود.

قیمت هایی که هیچ سنخیتی با دستورالعمل وزارت صنعت مبنی بر قیمت گذاری آهن اسفنجی بر مبنای 50 درصد شمش فولاد خوزستان نداشته و باعث شده صدای تولیدکنندگان حوزه شمش القایی به اعتراض بلند شود. تولیدکنندگان شمش حوزه القایی برای اخذ مجوز صادراتی شمش خود نیازمندند تا اسناد خود مبنی بر تولید بر پایه آهن اسفنجی و نه قراضه را به اداره گمرک ارائه نمایند و افزایش قیمت این نهاده تولید باعث شده تا با افت قیمت های فولاد صادراتی مارجین این حوزه تحت فشار قرار گیرد.

بنا به اعلام برخی منابع معتبر، بهای آهن اسفنجی در بازار داخلی هم اکنون از سوی برخی واسطه ها در حدود 2300 تومان/کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد می شود. با این حساب، قیمت شمش فولادی در بورس کالا بایستی 4600 تومان باشد. در حالیکه، آخرین عرضه شمش معامله شده بورس کالا امروز با میانگین موزون 3911 تومان/کیلو انجام شد. عدم نظارت بر قیمت تولیدکنندگان آهن اسفنجی موجب شده تا تامین کنندگان بدون نگرانی این بخش از زنجیره فولاد را با افزایش قیمت روبرو نمایند.

آنچه مسلم است، نظارت کمیته تنظیم بازار برای نیل به هدف تنظیم قیمت ها در بازار داخلی بایستی در سرتاسر زنجیره فولاد تداوم داشته باشد. رها کردن قسمتی از زنجیره می تواند به شکست کلی سیاست این کمیته در وزارت صنعت موجب شود. برخی منابع اعلام کرده اند که وزارتخانه در حال بررسی این موضوع بوده و زمزمه هایی نیز از بازگشت عرضه آهن اسفنجی به بورس کالا شنیده می شود.

افزایش قیمت در حوزه آهن اسفنجی یقینا باعث خواهد شد تا تامین کنندگان قراضه نیز به عنوان جایگزین این ماده تولیدی بر رشد قیمت های خود اصرار ورزند. در نهایت، این افزایش ها در قیمت محصول نهایی منعکس شده و تاثیر مستقیم خود را بر بهای مصرف کننده خواهد گذاشت.

از این رو، به نظر می رسد الزام مجدد عرضه آهن اسفنجی به قیمت پایه مصوب وزارتخانه در آینده ای نزدیک مسئله ی دور از ذهنی نباشد.

منبع : پلنر