امروز نیز مانند غالب روزهای مثبت و پر حجم بازار ، در برآیند معاملات این حقوقی ها بودند که از بازار خارج و جای خود را به حقیقی ها دادند... در بازار امروز شاهد رویارویی فروشندگان ریسک گریز و خریداران هیجان زده بودیم. اما در نهایت کفه عرضه ها در ساعت پایانی بازار سنگین تر شد. نکته قابل توجه اینکه به دلیل معاملات پر حجم مثبت در میانه بازار ، افت قیمت تابلو در آخرین معاملات انعکاس محسوسی در قیمت های پایانی نداشت... بد نیست به بهانه استراحت امروز بازار ، مروری اجمالی بر موضوعات مثبت و منفی بازار هم داشته باشیم...