بورس ٢۴ : بازارهای کالایی اگرچه هنوز وارد فاز صعودی به صورت جدی نشده‌اند ولی میل به رشد قیمت‌ها زیرپوست این بازارها در حال خودنمایی است. مس در بورس کالا به نسبت آخرین معامله کاتد افزایشی بود و در بازار فولاد هم جرقه‌هایی از رشد قیمت‌ها را شاهد هستیم... بازار پلیمرها نیز امروز در بورس کالا رشد قیمت‌های مهمی را تجربه کرد و در کل احتمال بهبود در این بازارها را نمی‌توان کتمان کرد... این شرایط احتمالاً در روزهای آینده هم ایفای نقش خواهد کرد... امروز ١٠٠٠ تن کاتد مس در بورس کالا عرضه شد ولی برای خرید‌ آن ١٨۴٠ تن تقاضا ثبت گردید که همین داده به معنی میل به رشد قیمت‌ها و رقابت برای خرید بود تا جایی که...