بازار، در مواجه شاخص کل با سقف تاریخی خود پرعرضه ظاهرشده و به نظر میرسد که شاخص کل بالاخره تصمیم به استراحت گرفته است. با وجود شدت گرفتن عرضه ها در بازار امروز انتظار بازار پرعرضه ای را در جلسه معاملاتی فردا داریم. و البته امیدواریم که خرید های هیجانی مجددا فرصت استراحت را از شاخص نگیرد. در طرف مقابل باز هم تاکید میکنیم که قیمت بسیاری از سهم ها با توجه به عملکردشان در سطوح ذاتی خود قرار دارد و با پدیده حباب قیمتی روبه رو نیستیم پس به هر قیمتی فروشنده سهم خود نباشید و در دور استراحت احتمالی بازار سهامداری کنید. امیدواریم که بازار با استراحت کوتاه مدت در همین حوالی خود را برای رشد مجدد با چاشنی صورت های مالی ١٢ ماهه آماده کند و ....