در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم معاملاتی روزانه ، قیمت سهم در بازه زمانی ١ ماهه ، بازدهی ١٠٠ درصدی را به همراه داشت و از محدوده ١٠٠ تومان شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی ٢٠٠ تومان بودیم...

تحلیل تکنیکال بانک کارآفرین - وکار :

 

در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم معاملاتی روزانه ، قیمت سهم در بازه زمانی 1 ماهه ، بازدهی 100 درصدی را به همراه داشت و از محدوده 100 تومان شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی 200 تومان بودیم. این گام حرکتی را موج A نامگذاری کردیم. سپس قیمت در قالب موج اصلاحی B ساختاری مشابه Runnig Flat را تکمیل کرده است. اکنون به نظر می رسد قیمت وارد موج C شده است. در صورتیکه قیمت بتواند طی روزهای آینده بر محدوده مقاومتی 200 - 205 تومان غلبه کند ، عملا صحت این ادعا تایید می شود و می توان انتظار رشد ارزش سهم تا حوالی 260 تومان را در گام اول داشت.