در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که نوار پیروزی‌های بازار سرمایه ادامه دارد و در معاملات روز چهارشنبه شاهد ثبت یک رشد دیگر در شاخص اکثر صنایع بودیم. رفتار این روزهای بازار به شدت شبیه دوران گذشته است. به یاد دارید در دولت دهم زمانی که صحبت از تحریم و قطعنامه بود، واکنش بازار چگونه بود ؟ در ابتدا بازار برای یک هفته منفی میشد. در ادامه با رسیدن خبرهای این چنینی منفی های یکی دور روزه را داشیم و در انتها زمانی که تحریم ها آغاز شد، بازار صف خرید شد ! نگاهی سریالی به تحولات دی ماه ٩۶ تا به امروز نشان می دهد ...