افزایش قیمت محصولات فلزی باعث شده است تا شرکتهای فولادی از جمله فولاد مبارکه برای بهار بسیاری از محصولات خود را پیش فروش کنند و ذوب آهن هم شرایط خوبی را تجربه می کند...