اواسط بهمن ماه تحلیل نموداری سهم روی خروجی سایت قرار گرفت که از اینجا قابل مشاهده است. انتظار داشتیم برای تکمیل الگوی AB=CD قیمت تا محدوده ١٢٠ تومان عقب نشینی کند...

سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) :

 

اواسط بهمن ماه تحلیل نموداری سهم روی خروجی سایت قرار گرفت که از اینجا قابل مشاهده است. انتظار داشتیم برای تکمیل الگوی AB=CD قیمت تا محدوده 120 تومان عقب نشینی کند که این اتفاق با اختلاف 5 - 6 تومانی اتفاق افتاد. اولین هدف صعودی سهم را محدوده 160 تومان اعلام کردیم که اخیرا قیمت موفق به عبور از این سطح شد. به نظر می رسد روند رو به رشد سهم همچنان ادامه داشته باشد. انتظار داریم قیمت سهم به مرور تا حوالی 200 - 210 تومان پیشروی کند. بنابراین نگهداری سهم را همچنان منطقی ارزیابی می کنیم.