به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، تابان نیرو سپاهان با اصلاح قیمتی و رسیدن به سطوح حمایتی وارد مدار صعودی خوبی شده و از دید تکنیکالی و بنیادی با پتانسیل بازدهی دو رقمی سیگنال خرید صادر کرد