همانطور که گفتیم بازار بورس امروز بی اعتنا به اخبار سیاسی بود. البته علاوه بر اینکه موضوع قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی امریکا، موضوع غیر منتظره نبود و از شنبه بازار از آن اطلاع داشت؛ هم چنان قطعیتی در این مورد وجود ندارد و باید منتظر اعلام نظر کنگره بود... اگر چه شروع بازار با حرکت مثبت شاخص ساز ها همراه شد، اما در ادامه بقیه گروه ها نیز به آنها پیوستند. گروه منفی امروز، خودرویی ها و نمادهای مطرح منفی "وبملت" ، "های وب"و "فاراک" بودند. زمان هایی را در بازار تجربه کرده ایم که به مدد خریدهای حقوقی ها در چند نماد شاخص ساز، ظاهر بازار مثبت نشان داده میشود. اما امروز ازین جنس نبود. رشد امروز بازار عملا همه جانبه بود. این را از همراهی شاخص هم وزن با شاخص کل و همینطور تاثیر مثبت کم نمادهای شاخص ساز بر شاخص کل میتوان دریافت. هرچند نگاهی به نمای کلی بازار نیز این رشد همه جانبه را تایید میکند.