فولاد پرید و این پرش امروز حتی بیش از ٢٠٠ تومان رشد در یک روز را هم به ثبت رساند... این وضعیت البته نشان‌دهنده چندگانه‌های رشد قیمت‌هاست یعنی در شرایطی که چند عامل مختلف از نوسان قیمت‌ها و رشد نرخ حمایت می‌کند و البته گویا فعالان بازار فولاد بیش از همه جو روانی رشد قیمت‌ها را باور کرده‌اند ، پرش فولاد چیز عجیبی نخواهد بود... دیروز هم به این پتانسیل رشد قیمت‌ها اشاره کرده بودیم ولی این حجم از رشد جدی‌تر از حد انتظار بود