در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته استارت خوبی داشت و در یک ساعت ابتدایی شاهد قدرت‌نمایی طرف تقاضا نسبت به سمت عرضه‌کننده بودیم اما هر چه به میانه‌های ساعت معاملات نزدیک تر شدیم، به مرور از قدرت خریداران کاسته و فروشنده ها بازار را بدست گرفتند تا جایی که شاخص کل در یک ساعت پایانی بخشی از رشد خود را از دست رفته دید. در گزارش روز گذشته به این نکته اشاره شد که ...