رشد بهای فولاد و میل به افزایش نرخ در بازار آزاد پلیمرها از داده‌های مهم امروز در بازارهای کالایی است... قیمت‌های پایه محصولات پلیمری در بورس کالا هم افزایشی بودند و احتمال کاهش یا حتی ثبات قیمت ها کمرنگ شده...