در آخرین روز بین التعطیلی، بازار بورس پر عرضه شد. در بازار یکشنبه انگیزه فروش برای شناسایی سود و نزدیک شدن به مقاومت ها از بعد تکنیکال، عمده دلایل فشار فروش بازار بودند. البته خوشبختانه با فروش های هیجانی و صف فروش مواجه نبودیم... علاوه بر انتشار صورت های مالی، تا پایان فروردین ماه ، جلسه مجمع تشخیص را که احتمالا FATF در دستور جلسه باشد، در تاریخ ٢۴ فروردین داریم و همینطور طبق قول رئیس بانک مرکزی منتظر راه اندازی بازار متشکل ارزی و مشخص شدن سازو کار آن هستیم ...